Blogi


MITÄ ON HYVINVOINTI?


Hyvinvointi on laaja käsite – sillä on kolme ulottuvuutta: terveys, materiaalinen hyvinvointi sekä koettu hyvinvointi, elämänlaatu. Hyvinvointiin kuuluu niin yksilön hyvinvointi kuin yhteisön hyvinvointi (THL). Yksilön hyvinvointiin THL:n mukaan vaikuttaa sosiaaliset suhteet, itsensä toteuttaminen, onnellisuus sekä sosiaalinen pääoma.


”Koettua hyvinvointia mitataan usein elämänlaadulla. Elämänlaatua muovaavat terveys, materiaalinen hyvinvointi, odotukset hyvästä elämästä, ihmissuhteet, omanarvontunto, mielekäs tekeminen.”


Minun valmennuksissani pääpaino on elämätapamuutoksilla, joilla tähdätään haluttuun tavoitteeseen. Valmennuksen tärkeitä osa-alueita ovat terveyteen liittyvät ravitsemus, liikunta ja palautuminen. Koska näitä ei voi irrottaa erillisiksi osasiksi elämästä, tulee ottaa huomioon ihminen kokonaisuutena eli myös elämänlaadun tekijät tarvittavalla tasolla. Elämäntapamuutokset tähtäävät hyvään toimintakykyyn. Toimintakyky kuvastaa sitä, miten jaksaa ja pärjää esimerkiksi työssä, vapaa-ajalla, harrastuksissa, sosiaalisissa suhteissa.


Muutosten tekeminen kohti parempaa hyvää oloa

Miten sinä voit nyt? Mikä on tavoitteesi ja miksi haluat päästä siihen tavoitteeseen? Mistä aloittaa, jos tuntuu, että on paljon kaikkea mitä voisi muuttaa? Vai oletko edes ehtinyt pysähtyä kuuntelemaan sitä, että miten voit? Minun mielestäni olisi tärkeää pysähtyä ja kuunnella, että miltä kehossa tuntuu. Huomaatko olevasi väsynyt, tai onko kunto rapistunut?


Lähtötilanteesta ja henkilöstä riippuen voi muutosten tekeminen tuoda nopeasti vaikutusta tai hiljalleen.  Mitään pikadieettejä en varsinaisesti kannata, koska pitkäjänteinen työ tavoitteita kohti, sisältäen (uudet) hyvät tavat ja tottumukset on saatava osaksi elämää ja tuomaan pysyviä tuloksia. Mikäli et ole hetkeen harrastanut liikuntaa, sen aloittaminen tai jatkaminen kannattaa aloittaa vähitellen, jotta keho tottuu uuteen. Eli nousujohteista, pitkäjänteistä työtä kannattaa tehdä. Muutoksilla saa ikään kuin positiivisen kehän pyörimään ja vauhdissa.

Koska emme elä tyhjiössä, on hyvä ottaa huomioon omien resurssien ja voimavarojen lisäksi ympäristön vaikutukset ja vaatimukset. Minkä verran sinulla on aikaa, joka on mahdollista laittaa prosessiin, taloudelliset resurssit, mahdolliset sairaudet, ikä, lähtötaso, voimavarat ja tietotaito sekä asenteetkin. Ympäristöön lukeutuu esimerkiksi perhe ja muu lähipiiri, heidän asenteensa, työ tai opiskelu, harrastukset.


Toisinaan pystyy keskittymään enemmän muutokseen ja toisinaan pitää mennä minimillä, esimerkiksi jos tulet kipeäksi tai olet matkoilla. On hyvä miettiä etukäteen näitäkin tilanteita tai muita vastaavia, että on jo mielessä suunniteltuna se, että mikä on oma minimi mistä pitää kiinni, sekä ideoida eri tilanteisiin ratkaisuja jo ennalta. Hieman sama pätee motivaatioon.


Mieli ja motivaatio

Motivaatio on usein korkealla, kun aloittaa jotain projektia, mutta saattaa lopahtaa, kun hommaan turtuu tai muutoksia ei tule. Silloin kannattaa tehdä edes se minimi ja palauttaa itselleen mieleen se, että miksi on tätä muutosta tekemässä, sekä kulunut ja käytettävissä oleva aika. Ehkäpä ympäristössä on tapahtunut muutoksia, jotka olisi hyvä ottaa huomioon muuttuneessa tilanteessa. Motivaatio on parhaimmillaan, kun se on sisäsyntyistä ja kumpuaa tarpeeksi tarkkaan määritellystä tavoitteesta, joka on sinulle tärkeä. Toisinaan ulkopuolelta tuleva motivaatio voi auttaa alkuun tai mahdollisissa notkahduksissa.


Mieleen liittyy todella paljon tärkeitä seikkoja, kuten motivaatio, asenteet, itsetunto, neuropsykologiset haasteet, stressi ja osittain myös väsymys, hormonaalinen tila sekä kivut. Stressi voi olla ulkoapäin tulevaa, esim. muiden ihmisten tai työn vaatimukset, kehon kokema stressi esimerkiksi matala-asteinen tulehdus, sopimaton ruokavalio, lihaskireydet. Ihminen on psykofyysinen kokonaisuus.


Tässä tuli hieman asiaa hyvinvoinnin ympäriltä. Mikäli koet, että tarvitset apua muutoksen tai muutosten teossa, esimerkiksi painonpudotus tai liikunnan aloittaminen, ole yhdessä, niin katsotaan sinulle sopiva valmennus ja lähdetään suunnittelemaan tulevaa.

 


______

Lähteet:

THL: https://thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/eriarvoisuus/hyvinvointi Luettu 21.11.2023.

 

.